SCANNING SERVICE

All Solution One Outsource 

บริการงานสแกนเอกสาร ตั้งแต่เริ่มการจัดเตรียมเอกสาร, ตรวจสอบคุณภาพงานรับบริการงานสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสารเพื่อองค์กรและสำนักงานต่างๆเพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ

ทำไมต้องสแกนเอกสาร

  • ประหยัดพื้นทีลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร

  • ลดความยุ่งยากในการสรรหาพนักงาน

  • สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที

  • ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยต่างๆ

  • สแกนเอกสารจำนวนมากในเวลาจำกัด

  • ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

  • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว

Data Solutions มีพนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที่มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการสแกนเอกสารที่มีความสำคัญสูง เอกสารเป็นความลับสูง ซึ่งต้องมีทักษะ เข้าใจขั้นตอนการทำงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร 

Contact Us

datainfo.siamraj@gmail.com | Siamrajathanee Co.,Ltd

329 Moo 10, Kuson Song Samakkhi Soi 1 Old railway Road. Samrong Phapadaeng, Samutprakarn 10130

Social

  • Data Solutions
  • datainfo.siamraj