DATA ENTRY

All Solution One Outsource.

Data Solutions เราคือ Outsource ผู้ให้บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ หรือเรียกว่า บริษัทรับบันทึกข้อมูล บริษัทคีย์ข้อมูล เราทำการบันทึกข้อมูลและตรวจ QC ให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กร สำนักงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด โดยการให้บริการบันทึกข้อมูลมี 2 รูปแบบ คือ

1.ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า (Onsite Service)

         คือการให้บริการบันทึกข้อมูลภายในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทจะส่งพนักงานและนำอุปการณ์ไปติดตั้งภายในองค์กรของลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูล (เหมาะสำหรับองกรณ์ที่มีพื้นที่และไม่สามารถนำข้อมูลออกมาบันทึกภายนอกได้)

2.ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ (Offsite Service)

          คือการให้บริการของเราจะนำเอกสารมาบันทึกข้อมูลที่บริษัท  โดยทางบริษัท จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารที่องค์กรของลูกค้าเพื่อมาดำเนินการบันทึกข้อมูล เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารคืนลูกค้าตามเดิม โดยทุกๆขั้นตอนทางบริษัทจะมีการตรวจรับเอกสารและมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชม.เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะปลอดภัยมากที่สุด

ตัวอย่างการให้บริการบันทึกข้อมูล

 • การบันทึกข้อมูลเป็นรายแฟ้ม
 • การบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน / รายเดือน
 • ให้บริการได้ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว
 • สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้

สิ่งที่ได้จากเรา

 

 • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware

 • ลดปัญหาด้านการจัดการบุคลากร

 • เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

 • มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ

 • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว

 • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ

 • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ

 • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล

Contact Us

datainfo.siamraj@gmail.com | Siamrajathanee Co.,Ltd

329 Moo 10, Kuson Song Samakkhi Soi 1 Old railway Road. Samrong Phapadaeng, Samutprakarn 10130

Social

  • Data Solutions
  • datainfo.siamraj