หน้าแรก » ข่าวสาร » Electronic Signature และ Digital Signature

Electronic Signature และ Digital Signature

ความแตกต่าง ของ Electronic Signature และ Digital Signature

ทุกวันนี้ บุคคลและองค์กรต่างๆ กำลังใช้งานเอกสารดิจิทัลแทนเอกสารแบบกระดาษสำหรับการทำธุรกรรมในแต่ละวัน ซึ่ง Digi Docs ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ การจัดการเอกสารแบบดิจิทัล นอกจากจะช่วยลดการพเอกสารที่เป็นกระดาษแล้ว เรายังกำลังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรสำหรับโลกของเราด้วย และเป็นที่รู้โดยทั่วกันว่าเอกสารหลายๆประเภทต้องมีการลงมือชื่อ หรือ มีการเซ็นลายเซ็นด้วย เมื่อมีการหันมาใช้ระบบเอกสารดิจิทัลแทนเอกสารแบบกระดาษ ก็จะต้องมีลายเซ็นดิจิทัลกำกับเอกสารนี้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ Digi Docs ก็มีฟังก์ชั่นในการเซ็นเอกสารดิจิทัลด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารดิจิทัล

ในการเซ็นลายเซ็นในเอกสารดิจิทัลมีด้วยกัน 2 แบบ คือ Electronic Signature และ Digital Signature ซึ่งหลายคนก็เกิดความสงสัยว่า Electronic Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่าไร ? วันนี้ เราจึงได้นำเอาความแตกต่าง และ ข้อดีข้อเสีย ของการเซ็นลายเซ็นบนเอกสารดิจิทัลทั้งสองแบบกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการเซ็นลายเซ็นบนเอกสารดิจิทัล ทั้งสองแบบกันก่อนนะคะ

Electronic Signature

เป็นการทำสัญลักษณ์ หรือลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคล เพื่อเป็นการยืนยันหรือลงนามในเอกสาร สัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันได้แก่ รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกปากกาลงในกระดาษแล้วสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ หรือนิ้วมือ หรือ stylus วาดรูปลายเซ็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นที่แนบท้ายอีเมล์ การพิมพ์ชื่อด้วยคีย์บอร์ด รูปภาพลายนิ้วมือ การคลิก “I Agree” ใน Electronic form ต่างๆ เป็นต้น

Digital Signature

Digital Signature เป็น Subset ของ Electronic Signature เนื่องจากเป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แต่ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเข้าไป เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย

 1. Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสาร ตัวลายเซ็นจะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้
 2. Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่
 3. Non-repudiation การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร

เมื่ออ่านจากความหมายของการเซ็นลายเซ็นบนเอกสารดิจิทัลทั้งสองแบบแล้ว เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่า Electronic Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร ที่นี้เราก็จะมาดูถึงข้อดีและข้อเสียของ Electronic Signature และ Digital Signature กันค่ะ

 

รูปแบบลายเซ็น

ข้อดี

ข้อเสีย

Electronic Signature

 • ใช้สัญลักษณ์ หรือรูปภาพลายเซ็นที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้ง่าย ทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของลายเซ็น (ทราบได้จากการดูรูปลายเซ็น)
 • ถูกคัดลอกจากเอกสารฉบับหนึ่งไปยังอีกฉบับหนึ่งได้ง่าย
 • ไม่สามารถตรวจจับการแก้ไขเนื้อหา หรือข้อความในเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากการเซ็นได้
 • วิธีการนี้ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของลายเซ็นเป็นผู้ลงนามจริงหรือไม่ จึงอาจโดนปฏิเสธความรับผิดชอบในชั้นศาลได้

Digital Signature

 • เอกสารที่ผ่านการเซ็นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้ลายเซ็นหมดสภาพไป
 • ผู้เซ็นเอกสารสามารถกำหนดระดับความน่าเชื่อถือได้
 • ผู้เซ็นเอกสารจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้
 • สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้เทียบเท่ากับการเซ็นเอกสารในกระดาษด้วยหมึกปากกา
 • ขึ้นอยู่กับการเข้ารหัสลับ และมีความยุ่งยากในการเชื่อมโยงกับลายเซ็นบนกระดาษ

Digi Doc – ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ ทดลองใช้ Digi Docs

Loading...