หน้าแรก » ข่าวสาร บทความ/สาระความรู้ » TOP 5 วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

TOP 5 วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

TOP 5 วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

TOP 5 วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน


TOP 5 วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

             ช่วงใกล้จะสิิ้นปีแบบนี้ หลายคนคงกำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่ อาจจะด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ งานที่ทำอยู่ไม่ตรงกับที่เรียนมา หรือ อาจจะเหตุผล บลาๆๆมากมาย
               แต่ก่อนที่คุณจะติดสินใจลาออก คุณควรคิดถึงปัจจัยหลายๆอย่างที่จะตามมา เช่น เมื่อลาออกคุณจะใช้ระยะเวลาในการหางานใหม่มากน้อยเพียงใด หรือ แม้กะทั่งความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อจะได้รู้ว่าทักษะความสามารถของตัวเองที่มีเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด วันนี้ DATA SOLUTION มี ข้อมูลเกี่ยวกับ TOP 5 วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการที่จะลาออก หรือ หางานใหม่
Loading...