หน้าแรก » บริการ » SIAM TIME

ในการทำงาน “เวลาทำงาน” ของพนักงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญ  เพราะเวลาการทำงาน สามารถเป็นตัวชี้วัด หรือ วัดผลได้ในหลายๆเรื่องของการดำเนินธุรกิจ โดยปกติทั่วไป ถ้าเป็นการทำงานแบบเข้าบริษัททุกวันก็คงไม่มีปัญหาสักเท่าไรกับการบริหารจัดการเวลาทำงานขอพนักงาน   แต่สำหรับธุรกิจหรืองาน ที่ต้องมีการออกไปทำงานข้างนอก หรือ มีการเดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆเป็นประจำ   ก็คงเป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการ หรือ ควบคุมการทำงานของพนักงาน

Data Solution Service  ของแนะนำ  #SIAMTIME  ระบบ ลงเวลา เข้า-ออก งานของพนักงานภายในองค์กร โดยระบบจะมี  Mobile  Application   ที่ใช้สำหรับการลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน  และมี Web Application สำหรับการจัดระบบ Back office ที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริการจัดการและติดตามการทำงานของพนักงานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น !!tat