หน้าแรก » บริการ » Digi Doc – Digital Documents

 Digi Doc - Digital Documents & Workflow ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์

Digi Doc –  Digital Documents & Workflow ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์

ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ที่จะช่วยให้การทำงานเอกสารภายในองค์กรของคุณ ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย มากยิ่งขึ้นและยังลดค่าใช้จ่าย ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถตอบสนองในการทำงานเอกสารได้อย่างครบถ้วน เช่น ระบบการจัดการผู้ใช้งานตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ระบบ  Workflow Management ที่จะช่วยให้เอกการอนุมัติง่าย และเป็นไปตามขั้นที่ถูกต้อง
ระบบบริหารจัดการเอกสารจะทำใช้ทรัพยากรบุคคลและเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้คุณก็สามารถอนุมัติเอกสารของพนักงานได้


Loading...