หน้าแรก » บริการ » บริการให้เช่าเครื่อง Handheld พร้อมพัฒนา Software

บริการให้เช่าเครื่อง Handheld & Smartphone (Android) พร้อมพัฒนา Software

บริการให้เช่าเครื่อง Handheld(Windows Mobile) และ Smartphone(Android) พร้อมพัฒนา Software ทั้งระบบ Windows Mobile หรือ Android เพื่อความเหมาะสมกับงานและเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนา Software

Handheld Mobile Computer & Smartphone (Android)

IMG_9889 IMG_9996
IMG_9897

ประโยชน์ที่จะได้รับ

•  ได้ Software ตามความต้องการของลูกค้า
•  มีการแก้ปัญหาของ Software ตลอดอายุสัญญาการใช้งานโปรแกรม
•  ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
•  สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ได้ง่าย
•  มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน
•  พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
•  การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
•  ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล

Loading...