หน้าแรก » บริการ » บริการบันทึกข้อมูล

 

บริการบันทึกข้อมูล

EntryJob01

บริการบันทึกข้อมูล

 • คีย์ข้อมูลเป็นรายการ
 • คีย์ข้อมูลเป็นรายวัน
 • คีย์โดยใช้สถานที่เราหรือของลูกค้า
สิ่งที่ได้จากเรา

 • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
 • ลดปัญหาด้านการจัดการบุคลากร
 • เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
 • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
 • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
 • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล
บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ผู้บันทึกเปี่ยมด้วยความเร็ว และถี่ถ้วนด้วยระบบ QC
 • ระบบ Software จากโปรแกรมเมอร์ มืออาชีพ
 • เขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลที่ตรงความต้องการ
บริการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน

สามารถติดต่อเราเพื่อรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบันทึกข้อมูล บริการสแกนเอกสาร หรือให้ทำปรึกษา ที่จะช่วยให้งานของคุณ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจของคุณ เบอร์โทร. 090-1978535 

 

Loading...