หน้าแรก » บริการ » บริการตรวจสอบเอกสารและแยกหมวดหมู่

Moblie Application Management

cn50-3Overview

ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ โปรแกรมเขียนขึ้นโดยพัฒนาโปรแกรมบน Window Phone เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบตามความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้ามีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม การดูแลรักษาและปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วยท่านได้ลดขั้นตอนปัญหาต่าง ๆ ให้เล็กลงและรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจยิ่งขึ้น

cn50-2
ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้ Software ตามความต้องการของลูกค้า
  • มีการแก้ปัญหาของ Software ตลอดอายุสัญญาการใช้งานโปรแกรม
  • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
  • สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ได้ง่าย
  • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน
  • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
  • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
  • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล
Loading...