หน้าแรก » บริการ » งานพัฒนาระบบสำหรับงานบันทึกข้อมูล

งานพัฒนาระบบพร้อมบันทึกข้อมูล

Overview

เป็นการให้บริการทางด้าน Software เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล จะมีการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีคนคีย์ข้อมูลหรือจ้างบริษัทบันทึกข้อมูลแต่ยังขาด Software บันทึกข้อมูล ทางบริษัทสามารถอำนวยความสะดวกทางด้าน Software เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และความพึงพอใจสำหรับลูกค้า

pic2

exSoftware

SocialScreen
Loading...